Hvor stort er erhvervsaffaldsgebyret? - Stevns Kommune

Stevns kommuneStevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge

 

Erhvervsaffaldsgebyr 2017

Erhvervsaffaldsgebyret dækker over kommunernes omkostninger til administration og planlægning af affaldsordninger for erhverv samt det nationale digitale affaldsdata- og regulativsystem.

Erhvervsaffaldsgebyret er ens for alle virksomheder i Stevns kommune og er i 2017 på 80,00 kr. ex. moms.

For uddybning af baggrunden for erhvervsaffaldsgebyret henviser vi til Stevns kommunes hjemmeside - www.stevns.dk