Hvor stort er erhvervsaffaldsgebyret? - Odsherred Kommune

Odsherred kommuneOdsherred Kommune 
Natur, Miljø og Trafik
Nyvej 22
4573 Højby


Erhvervsaffaldsgebyr 2017

Erhvervsaffaldsgebyret dækker over kommunernes omkostninger til administration og planlægning af affaldsordninger for erhverv samt det nationale digitale affaldsdata- og regulativsystem.

Erhvervsaffaldsgebyret  er ens for alle virksomheder i Odsherred kommune og er i 2017 på 300,00 kr. ex. moms.

For uddybning af baggrunden for erhvervsaffaldsgebyret henviser vi til Odsherred kommunes hjemmeside – www.odsherred.dk.