Hvor stort er erhvervsaffaldsgebyret? - Lejre Kommune

Lejre kommuneLejre Kommune
Center for Teknik & Miljø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Erhvervsaffaldsgebyr 2018

Erhvervsaffaldsgebyret dækker over kommunernes omkostninger til administration og planlægning af affaldsordninger for erhverv samt det nationale digitale affaldsdata- og regulativsystem.

Erhvervsaffaldsgebyret er ens for alle virksomheder i Lejre kommune og er i 2018 på 361,60 kr. ex. moms.

For uddybning af baggrunden for erhvervsaffaldsgebyret henviser vi til Lejre kommunes administrationsgrundlag, som findes på kommunens hjemmeside – www.lejre.dk
.