Hvor stort er erhvervsaffaldsgebyret? - Kalundborg Kommune

Kalundborg kommuneKalundborg Kommune 
Postboks 50
4400 Kalundborg

Erhvervsaffaldsgebyr 2018
Erhvervsaffaldsgebyret dækker over kommunernes omkostninger til administration og planlægning af affaldsordninger for erhverv samt det nationale digitale affaldsdata- og regulativsystem.

Erhvervsaffaldsgebyret er ens for alle virksomheder i Kalundborg kommune og er i 2018 på 400,80 kr. ex. moms.

For uddybning af baggrunden for erhvervsaffaldsgebyret henviser vi til Kalundborg kommunes hjemmeside – www.kalundborg.dk
.