Hvorfor et erhvervsaffaldsgebyr?

Gebyret dækker kommunens omkostninger til administration og planlægning af affaldsordningerne for erhverv og opkræves én gang årligt. Dette fremgår af Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18. december 2012 §56, stk 1. Den seneste ændring af affaldslovgivningen betyder, at gebyr for genbrugspladsen og gebyr for farligt affald opkræves for sig selv, når virksomhederne benytter ordningerne.

Se hele Affaldsbekendtgørelsen retsinformation.dk