Hvilke virksomheder skal betale erhvervsaffaldsgebyr?

Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale erhvervsaffaldsgebyr. Kommunen kan ikke fritage virksomheder, med mindre det fremgår direkte i affaldsbekendtgørelsens §60.

Undgå fejlopkrævninger
Opkrævningen er baseret på oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. I 2018 skal kommunerne lægge CVR-data af 1. januar 2018 til grund for gebyropkrævningen jf. Affaldsbekendtgørelsen § 53.

Det er derfor vigtigt, at oplysninger i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nr.

Såfremt der er fejl og mangler i oplysningerne i CVR, bedes virksomheden kontakte Erhvervsstyrelsen med henblik på at få fejlen rettet.

Virksomhedens registreringer kan ses på www.cvr.dk. Registreringen kan ændres på www.virk.dk med nøglefil eller NEMID, eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen på erst@erst.dk eller på Tlf.: 72 20 00 30.