Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr


Kommunen kan kun fritage virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyret, hvor dette er en direkte følge af Affaldsbekendtgørelsens §60 ,stk. 1-4.


Virksomheder med bestemte branchekoder, og antal ansatte. Virksomheder med 0-1 ansatte på P-nr. adressen og med en branchekode som defineret i bilag 8 i affaldsbekendtgørelsen. Se bilag her.
Virksomheder med bestemte virksomhedsformer og antal ansatte som defineret i bilag 9 i Affaldsbekendtgørelsen. Se bilag her.


a. Virksomheder med 0 ansatte på P-nr. adressen og med en virksomhedsform som defineret i bilag 9, punkt 1 i affaldsbekendtgørelsen.

b. Virksomheder med en virksomhedsform som defineret i bilag 9, punkt 2 i affaldsbekendtgørelsen, uanset antal ansatte.Virksomheder som overfor kommunen dokumenterer, at virksomhedens årlige momsomsætning er under 300.000. Det er omsætningen 2 år før gebyråret som er gældende. Det vil for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i 2018 betyde, at det er indkomståret 2016, der er gældende. Der vil blive stillet krav om kopi af selvangivelsen eller virksomhedens regnskab.

Kommunen kan fritage virksomheder fra et eller flere gebyrer, hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. De virksomheder der er fritaget på forhånd på grund af deres branchekode, virksomhedsform eller omsætning, forventes at være de virksomheder, som ikke har en egentlig affaldsproduktion. Alle øvrige virksomheder forventes at generere affald.


Bemærk at virksomheder, der i CVR-registret pr. 1. januar 2018 var registreret med de branchekoder og virksomhedsformer opført i bilag 8 og 9 i stk. 1 og 2, på forhånd er sorteret fra og bliver således ikke opkrævet erhvervsaffaldsgebyr. Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne tilhørende ovenstående punkter, hvis de anvender én eller flere affaldsordninger i kommunen.

Bemærk endvidere, at kommunerne skal lægge CVR data af 1. januar 2018 til grund for gebyropkrævningen jf. Affaldsbekendtgørelsen §53.Hvis du mener at din virksomheder opfylder en eller flere af ovenstående fritagelsesmuligheder.

Så kan du  søge om fritagelse for betaling af erhversaffaldsgebyr 2018 fritagelse her