De mest stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyrerne (FAQ)


/Hvorfor et erhvervsaffaldsgebyr og hvad dækker det?

Hvorfor skal vi stadigvæk betale erhvervsaffaldsgebyr, når vi betaler separat for at bruge genbrugspladsen?
Svar: Gebyret dækker kommunens omkostninger til administration og planlægning af affaldsordningerne for erhverv samt det nationale digitale affaldsdata- og regulativsystem og opkræves én gang årligt. Dette fremgår af Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18. december 2012 §56, stk 1. Den seneste ændring af affaldslovgivningen betyder, at gebyr for genbrugspladsen og gebyr for farligt affald opkræves for sig selv, når virksomhederne benytter ordningerne. Derfor er det gebyr, som kommunen opkræver din virksomhed, væsentlig mindre end tidligere.

Vi har aldrig betalt erhvervsaffaldsgebyr før. Hvorfor skal vi betale nu?
Svar: Lovgivningen trådte i kraft pr. 1.1.2012. Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet

Hvor står der, at kommunen kan opkræve erhvervsaffaldsgebyr fra virksomheder?
Svar: I miljøbeskyttelsesloven §48, Affaldsbekendtgørelsen §56 og det kommunale regulativ for erhvervsaffald.

Hvad betaler vi for?
Svar: Din virksomhed betaler for planlægning og administration af erhvervsaffaldsområdet.

Vi bruger ikke genbrugspladsen. Skal vi betale alligevel?
Svar: Gebyret dækker kommunens omkostninger til administration og planlægning af affaldsordningerne for erhverv og opkræves én gang årligt. Dette fremgår af Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18. december 2012 §56, stk 1. Den seneste ændring af affaldslovgivningen betyder, at gebyr for genbrugspladsen og gebyr for farligt affald opkræves for sig selv, når virksomhederne benytter ordningerne. Derfor er det gebyr, som kommunen opkræver din virksomhed væsentlig mindre end tidligere. I visse tilfælde kan din virksomhed dog godt blive fritaget for at betale til denne ordning. Du kan læse mere om reglerne for gebyrerne på denne hjemmeside. Samme sted kan du finde et skema, som skal bruges, hvis du vil søge om fritagelse for gebyret.

Jeg har lige fået en regning, som jeg synes er alt for dyr. Kan jeg få et nedslag i prisen?
Svar: Nej. Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for erhvervenes andel af kommunens administrationsomkostninger på affaldsområdet. Alle virksomheder betaler samme pris pr. p-nummer

Opkræver andre kommuner også dette gebyr?
Svar: Ja, alle landets kommuner har siden opkrævet fra 2010 et erhvervsaffaldsgebyr. De seneste regler er trådt i kraft fra 1. januar 2012. Gebyrets størrelse er ikke ens i landets 98 kommuner, da der f.eks. er stor forskel på de enkelte kommuners omkostninger til administration samt antallet af virksomheder, som skal dele udgiften.

Ansøgningsfristen er overskredet – kan jeg stadig søge om fritagelse? Svar: Nej ifølge § 60, stk. 5 kan kommunen sætte en skæringsdato for hvornår anmodning om fritagelse skal ske og at der efter denne dato ses bort fra eventuelle ansøgninger. Ansøgningsfristen for fritagelser i år er mandag den 25. juni 2018.


Indbetaling af gebyr
Indbetaling af gebyr foregår via den fremsendte faktura.


Virksomhedsoplysninger

Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed i CVR?
Svar: Vi bruger CVR-registret som datakilde, og vi får oplysningerne én gang om året. Du skal altså kontakte CVR-registret under Erhvervsstyrelsen. Du er selv ansvarlig for, at oplysningerne om din virksomhed i CVR-registret er korrekte. Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk. Registreringen kan ændres på www.virk.dk med digital signatur eller NEMID, eller du kan kontakte styrelsen på Tlf.: 72 20 00 30.
Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, skal du være opmærksom på, at de først får virkning ifm. erhvervsaffaldsgebyret fra 1. januar 2019.

Min virksomhed er flyttet til en anden kommune efter den 1. januar 2018. Kan jeg undgå at betale gebyret?
Svar: Nej, virksomheden skal betale gebyr i den kommune, som den var registreret i pr. 1. januar 2018.

Min virksomhed har ikke noget affald. Kan jeg blive fritaget for at betale?
Svar: Du kan læse om fritagelsesmulighederne her på hjemmesiden, hvor der også er mulighed for at søge om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyret.